Krisztus Király Római Katolikus Plébánia, Barcs
Krisztust hirdetjük mindenkinek!

Keresés a honlapon


statisztika
- 2007.12.23.
December 31.

Óév búcsúztató
Hála adó Szentmise

Ezúton is köszönjük az Egyházközség nevében adományaikat, segítségüket, szolgálatukat!

Köszönjük fotósunknak, Bunyevácz Tibornénak Marikának az egész éves szolgálatát!December 26.

Karácsony másnapja
Szent István első vértanú ünnepeDecember 25.

Karácsony első napja, Pásztorok miséjeDecember 24.

Karácsonyi éjféli miseBetlehemes játék az éjféli mise előttDecember 24.

Betlehem templounkbanDecember 20.
Advent 4. vasárnapja

Advent! Csend van.
Nincs hang, csak lélek-beszéd.
Adventi csendben
Lehullok Uram eléd.
Adventi csendben
Csak hitem kis mécsese ég.
Adventi csend van
Körülöttem mély a sötét.
Adventi csend van
Készül-e mondd a szíved?
Adventi csendben
Gyümölcsöt hoz-e a hited?
Adventi csendben
Szunnyadsz tán? Lámpád sem ég?
Adventi csend van
Ébredj! Jön a remény!

(Ürögdi Ferenc)December 17.
Arany János Általános Iskola karácsonyi műsora templomunkban2015 december 8.
Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás során mondott homíliájában meghirdette az irgalmasság rendkívüli szent évét, amely ez év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.

Urunk Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké.

Ámen.December 1.

Rorate
Hajnali szentmiseNovember 27.

Városi óvodások pásztorjátéka a templomunk előtt felállított betlehemnél.November 14.
Logosz Egyesület 10., jubileumi zenés délutánjaŐszi, zenés délután Bea nénivel és a jubileumi tortávalOktóber 3.
Engesztelő zarándoklat SegesdEngesztelő zarándoklat SegesdSzeptember 20.
Veni Sancte Tanévnyitó gitáros szentmise templomunkbanSzeptember 15.
Jerikó gyalogos zarándoklatSzeptember 15.
Jerikó gyalogos zarándoklaton templomunkban fellépett a Somogytarnócai AsszonykórusSzeptember 15.
Jerikó gyalogos zarándoklat PotonySzeptember 13.
Máriagyűdi zarándoklat és keresztútSzeptember 12.
Isten éltesse sokáig Rudi atyát születésnapján!
Köszönjük, hogy Ő a mi papunk, Isten sokáig segítse Őt hivatásában erőben, egészségben!Szeptember 6.
Ludbreg - Horvátország
Zarándoklat a Szent Vér Ereklyéjéhez, a Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemplomhoz2015. augusztus 20.
Szent István napi kenyérszentelés templomunkban2015. augusztus 15.
Molve - Horvátország
Zarándoklat Nagyboldogasszony csodatévő szobrát őrző kápolnáhozaugusztus 2-8 Ministránstalálkozó Róma

"Itt vagyok, engem küldj!" (Iz 6,8)

Egyházközségünket Vucseta Luca és Knoll Zsolt képviseltejúnius Medjugorje Bosnia Herzegovia zarándoklat

1981. június 24. óta megjelenik ott a Szűzanya és üzeneteket ad át, melyek a béke, a hit, a megtérés, az ima, a böjt és a bűnbánat témáit taglalják. Minden hó 25-én egy üzenet járja be innen a világot. Csaknem egymillió zarándok látogatja meg a 4 300 lakosú kisvárost. Fő temploma a Szt. Jákob templom.
A zarándokok száma lenyűgöző. 2006 júniusában 200 000 szent áldozatot adott át 4503 pap.Medjugorje zarándoklatMedjugorje keresztút2015. június 7. -Úrnapja
Úrnapi szentmise templomunkbanÚrnapi körmenet templomunk körülÚrnapi körmenetÚrnapi körmenetÚrnapi sátorÚrnapi sátorÚrnapi sátorÚrnapi sátor2015. május 24. - Pünkösd vasárnap

Jöjj Szentlélek Istenünk,
Add a mennyből éreznünk
Fényességed sugarát

Jöjj, szegények atyja te,
Bőkezűség Istene,
Fényed szívünk hassa át.

Édességes Vigaszunk,
Drága vendég, szomjazunk,
Édes lélekújulás!

Fáradottnak könnyülés,
Tikkadónak enyhülés,
Sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény,
Szállj meg szívünk rejtekén,
Híveidnek napja légy!

Ihleted ha fényt nem ad,
Emberszívben ellohad
Minden erő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett,
Aszúságra hints vizet,
Orvosold a sebhelyet.

Simogasd a darabost,
Felmelengesd a fagyost,
Útra vidd, ki tévelyeg.

Add, vegyék el híveid,
Kik hitük beléd vetik,
Hétszeres kegyelmedet.

Jónak adj jutalmazást,
Üdvösséges kimúlást,
Adj örökös örömet.2015. május 16. - Teréz misszió VIII. országos találkozója Budapest
Kármelhegyi Boldogasszony templomTeréz misszió
Tanitás: P. Brunó Thevenin atya
A Szentmisét bemutatta: Benvin Sebastian atya a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója!2015. május 16. Mátraverebély - Szentkúti zarándoklatMátraverebély - KálváriaBoldogasszony, Verebélyi Szentkút fehér rózsája,
Édesanyánk, hozzád jöttünk, mennyországnak kapuja!
Szeplőtelen szíved védjen, Mária, Szentkút csillaga!
Szeplőtelen szíved legyen Istenhez utunk, Szűzanya!Május 10. Elsőáldozás templomunkbanÁprilis 26. - BúzaszentelésBúzaszentelés
A határ, a búza- és gabonaföldek megáldása a keresztény liturgiákban. A népszokás napja Szent Márk napja vagy egy ehhez közel eső nap.Április 25. Ministráns találkozó - KőröshegyÁprilis 5. Húsvét Vasárnap

Ételszentelés a reggeli szentmisénÁprilis 4. Nagyszombat

A világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és a halál fölött. A húsvét vigíliája a húsvéti fény megáldása, a húsvéti örömhirdetés, az ószövetségi olvasmányok, majd a szentmise kezdetét követően keresztvíz-szentelés és keresztségi szertartás, legvégül pedig a szentséges körmenet.A húsvéti fény.Kezdetét veszi a körmenet.Krisztus feltámadt!A Szent SírÁprilis 3. Nagypéntek
Keresztút a barcsi KálváriánKeresztútKeresztútMárcius 29. Virágvasárnap. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, kereszthalála előtti vasárnapon.
Barkaszentelés templomunkban.BarkaszentelésVirágvasárnap, 10 órai szentmise
A Szentmise során felhangzó PASSIÓT - Urunk szenvedéstörténete - az énekkar előadásában hallhattukA Húsvétra való felkészülés jegyében Lelkigyakorlat volt Templomunkban március 20-22 közötti három estén. A lelkigyakorlatos prédikációkat Roca Dániel, babócsai plébános tartotta. Köszönjük szolgálatát Dani atyának!Március 20-22, 3 napos lelkigyakorlatÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 22.
Istentisztelet: Barcsi Katolikus TemplomÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 22.
Istentisztelet: Barcsi Katolikus TemplomÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 22.
Istentisztelet: Barcsi Katolikus Templom

Igét hirdet Györgyi Zsolt evangélikus lelkészÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 19.
Istentisztelet: Barcsi Református TemplomÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 19.
Istentisztelet: Barcsi Református TemplomÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 19.
Istentisztelet: Barcsi Református Templom

Igét hirdet Sass Rudolf katolikus esperes-plébánosÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 17.
Istentisztelet: Barcsi Evangélikus TemplomÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 17.
Istentisztelet: Barcsi Evangélikus TemplomÖkumenikus Imahét 2015. február 17-22

február 17.
Istentisztelet: Barcsi Evangélikus Templom

Igét hirdet: Fodor Judit református lelkészfebruár 18. Hamvazószerda

Hamvazószerdán a hívek homlokát az előző év Virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg a szentmiséken, vagy kis kereszt hamujellel jelöli meg a pap, miközben a következőket mondja:

"Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!"HamvazkodásMinden hónap 3. vasárnapján Bea néni vezetésével a LOGOSZ Egyesület Mustármag együttese gitáros misét tartFebruár 15.
Gitáros miseFebruár 11

Ma van a Szűzanya LOURDES- i jelenésének 157 . évfordulója , és a
Betegek világnapja !1992 -től II. János Pál pápa kezdeményezésére február 11. a Betegek Világnapja, annak emlékére, hogy Lourdes-ben 1858. február 11- én jelent meg a SzűzanyaLourdes-i kilencedFebruár 3.

Megkezdődött templomunkban a Lourdes-i kilenced Szűz Mária Szeplőtelen SzívéhezFebruár 3.

Szent Balázs Vértanú Püspök ünnepe

Balázs-áldás könyörgése:

Szent Balázs Püspök vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokfájástól és minden más betegségtől az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében Amen!február 2.
A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét február 2-án tartja a katolikus egyház, amikor a közösség Jézus bemutatását ünnepli.Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta a jeruzsálemi templomban a gyermekét. A jelenlévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is.Február 2.
Úrfelmutatás Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén2015.01.30 - Elbúcsúztatták a hívek templomunkban a Betlehemet és a karácsonyfákat.Az esti mise után, a részt vevő hívek Rudi atya és Kántor úr vezetésével elénekeltek pár karácsonyi dalt, búcsúzva a karácsonytól, a jászolban fekvő kis Jézustól. Másnap reggel hajnalban elbontották a betlehemet és a karácsonyfákat. Köszönet minden segítő kéznek!

Honlapkészítés